banner
  • MEN TIÊU HÓA
Thông tin chi tiết:
Men Tiêu Hóa Sống Dùng Cho Tôm, Cá, ốc Bio-care gồm tập đoàn chúng vi sinh vật sống chọn lọc có hoaạ tính cao, có khá năng cân bằng hệ vi sinh đường ruột cho tôm, cá, ốc, giúp tôm, cá, ốc sinh trưởng phát triển tốt.
TÔM THẺ SUPER BIG+
Thẻ giống siêu tăng trưởng SUPER BIG+: Tối ưu hoá khả năng lớn nhanh, chuyên dùng cho các khu nuôi công nghệ cao, các quy trình nuôi tôm tiên tiến, đảm bảo điều kiện thuận lợi thích hợp cũng như an toàn sinh học.
TÔM THẺ THAILAND-G20
THAILAND-G20 là dòng tăng trưởng đến từ Thái Lan dễ nuôi, mau lớn, thích nghi mọi môi trường , nuôi về zise lớn 15-20con/kg
TÔM SÚ GIA HOÁ
Tôm sú Moana là đối tượng tôm được gia hóa, tôm bố mẹ gia hóa và cải tiến di truyền với đặc điểm lớn nhanh so với tôm sú bản địa như sinh trưởng nhanh, thời gian nuôi ngắn, năng suất cao và thích ứng với các yếu tố môi trường.
NAUPLIIUS
Nauplius khỏe mạnh, chất lượng không dị tật
VI SINH MÔI TRƯỜNG
Men vi sinh cải thiện môi trường nước và đáy ao nuôi tôm, cá Bio-eco gồm tập đoàn chủng vi sinh vật có hoạt tính cao, có khá năng phân giải nhanh các chất hữu cơ dư thừa, cái tạo sạch ao đìa thủy sản. Thich hợp dùng trong các ao nuôi theo...
0908 66 77 22